S01E03

Fyrtiotvå
Fyrtiotvå
S01E03
/

Typografi, skiljetecken och interpunktion

Vi dyker in i en diskussion om hur svensk text ska typograferas och när och var de vanligaste skiljetecknen ska användas. För den som är konsumerar eller producerar texter kommer det förmodligen att dyka upp en hel del saker som är användbara i det värvet.

Kalle och Jon på altanen

Kalle lägger ut texten om det typografiska hantverket och vikten av att få texten ur vägen för att lättare nå innehållet. Jon kompletterar med insikter om meningsbyggnad, inskjutna satser och stilistiska förehavanden i texten.

De typografiska tecken vi berör
Divis
Minus, pratminus, anföringstecken, tankstreck
 :  Kolon
 ;  Semikolon
 ”  Citattecken
 »«  Citattecken – gåsögon
 ’  Enkelt citattecken (citat i citat)
 ()  Parenteser
 []  Hakparenteser

Vi refererar till böckerna Svenska skrivregler från Språknämnden, TT-språket och Komma rätt, komma fel och komma till punkt av Lynne Truss.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *