S01E03

Fyrtiotvå
Fyrtiotvå
S01E03
/

Typografi, skiljetecken och interpunktion

Vi dyker in i en diskussion om hur svensk text ska typograferas och när och var de vanligaste skiljetecknen ska användas. För den som är konsumerar eller producerar texter kommer det förmodligen att dyka upp en hel del saker som är användbara i det värvet.

Kalle och Jon på altanen

Kalle lägger ut texten om det typografiska hantverket och vikten av att få texten ur vägen för att lättare nå innehållet. Jon kompletterar med insikter om meningsbyggnad, inskjutna satser och stilistiska förehavanden i texten.

De typografiska tecken vi berör
Divis
Minus, pratminus, anföringstecken, tankstreck
 :  Kolon
 ;  Semikolon
 ”  Citattecken
 »«  Citattecken – gåsögon
 ’  Enkelt citattecken (citat i citat)
 ()  Parenteser
 []  Hakparenteser

Vi refererar till böckerna Svenska skrivregler från Språknämnden, TT-språket och Komma rätt, komma fel och komma till punkt av Lynne Truss.

2 tankar kring ”S01E03

  1. Fyrkantsindraget

    Hej! Jag behöver hjälp att reda ut begreppen. Är inte den typografiska fyrkanten graden på typsnittet och inte kägeln? Alltså ett Em-space.
    Tack för en bra podcast!

  2. Karl-Erik Wångstedt Inläggsförfattare

    Det finns faktiskt två skolor där. Christer Hellmark anger den typografiska fyrkanten till en kvadrat med sidan samma som graden, medan Arne Heine sätter sidan till samma som kägeln. I det här läget skulle jag vilja vara liberal och säga att båda är korrekt, och kan alterneras beroende på hur typsnittet man sätter är skuret. Personligen använder jag kägeln som bas normalt sett, varför det är det jag hävdar i avsnittet.

    Du har rätt i att det engelska uttrycket em motsvarar en fyrkant. Traditionellt sett använder vi i Sverige cicero med artondelssystemet, medan amerikanarna föredrar pica med tusendelssystemet. Måttenhetern em är sprungen ur det senare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *